Warunki korzystania \ Nota Prawna

Serwis może być wykorzystywany jedynie w niezarobkowych zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 90 poz 631 z późn. zm.) W serwisie wykorzystano materiały z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Zezwolenia Nr 13/2013 Marszałka Województwa Śląskiego. Numer publikacji (reprodukcji): 1/2013.

W ramach współpracy między starostwem powiatowym w Bieruniu, a gminami powiatu bieruńsko-lędzińskiego utworzono nowe profile gminne, dostępne są one w zakładce profile.

W poszczególnych profilach gminnych utworzono warstwy zawierające zasięgi Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz studium uwarunkowań w postaci rastrowej oraz zasięgi planów miejscowych oraz studium w postaci wektorowej. Dane te mają charakter przybliżony i nie mogą być używane w procesie inwestycyjnym. Skala graniczna wyświetlania dla MPZP to 1:2000, natomiast dla studium 1:20000.

Starostwo Powiatowe w Bieruniu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu.SIP Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego jest to system tworzący infrastrukturę Informacji Przestrzennej w regionie. Prezentowane dane pobierane są z serwera hurtowni danych przestrzennych zlokalizowanego w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, skąd pochodzi część danych zlokalizowanych w bazach informacyjnych, oraz w postaci materiałów Państwowego zasobu Geodezyjno – Kartograficznego.

Warto pamiętać, że publikowane dane mogą mieć zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.

Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.
x